تاريخ : یک شنبه 9 مهر 1391 | 21:49 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 8 مهر 1391 | 13:44 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 4 مهر 1391 | 6:56 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 3 مهر 1391 | 14:47 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 1 مهر 1391 | 17:7 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 29 شهريور 1391 | 9:1 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 25 شهريور 1391 | 8:10 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 21 شهريور 1391 | 7:11 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 19 شهريور 1391 | 20:2 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 16 شهريور 1391 | 10:56 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1391 | 7:29 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 11 شهريور 1391 | 7:47 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 5 شهريور 1391 | 22:48 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 4 شهريور 1391 | 21:49 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 1 شهريور 1391 | 23:11 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 1 شهريور 1391 | 22:54 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 23 مرداد 1391 | 7:7 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 19 مرداد 1391 | 7:14 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 18 مرداد 1391 | 7:14 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1391 | 7:12 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 15 مرداد 1391 | 7:19 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 14 مرداد 1391 | 7:38 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : جمعه 13 مرداد 1391 | 11:59 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 11 مرداد 1391 | 7:19 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 9 مرداد 1391 | 7:16 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 8 مرداد 1391 | 7:12 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 3 مرداد 1391 | 7:13 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 2 مرداد 1391 | 7:23 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 27 تير 1391 | 7:13 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 26 تير 1391 | 7:13 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 26 تير 1391 | 7:11 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |


جملات تامل برانگیز

 در تمام رنج هایی که می بریم صبر، اوج احترام به قوانین الهی است.

خشم مانند طوفان است، بعد از مدتی فروخواهد نشست ولی بدان که حتما شاخه هائی شکسته اند.

اگر سوال بپرسی، تنها سه دقیقه نادانی، و اگر نپرسی، باقی عمرت را.

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید.

پروانه که باشی هر گلی را دوست داری، اما اگر جای زنبور باشی، روی هر گلی بال نمی نشانی.

تویی که مرا در سقوط می بینی تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای؟

آنان که می دانند رنج می برند و آنان که نمی دانند به دیگران رنج می دهند.

نه اسمش عشق است، نه علاقه، نه حتی عادت، حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست.

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه، اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی.

برای عشق گریه کن اما کسی را به خاطر عشق به گریه نینداز.

  با عشق، بازی کن اما هرگز کسی را با عشق، بازی نده. موضوعات مرتبط: جملات الهام بخش برای زندگی ، ،
برچسب‌ها: جملات تامل برانگیز ,

تاريخ : دو شنبه 26 تير 1391 | 6:54 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 10 تير 1391 | 13:11 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1391 | 8:37 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1391 | 8:6 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 21 خرداد 1391 | 7:41 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 4 خرداد 1391 | 21:16 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

.: Weblog Themes By VatanSkin :.