تاريخ : جمعه 30 تير 1391 | 16:36 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 29 تير 1391 | 13:41 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 27 تير 1391 | 7:13 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 26 تير 1391 | 7:13 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 26 تير 1391 | 7:11 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |


جملات تامل برانگیز

 در تمام رنج هایی که می بریم صبر، اوج احترام به قوانین الهی است.

خشم مانند طوفان است، بعد از مدتی فروخواهد نشست ولی بدان که حتما شاخه هائی شکسته اند.

اگر سوال بپرسی، تنها سه دقیقه نادانی، و اگر نپرسی، باقی عمرت را.

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید.

پروانه که باشی هر گلی را دوست داری، اما اگر جای زنبور باشی، روی هر گلی بال نمی نشانی.

تویی که مرا در سقوط می بینی تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای؟

آنان که می دانند رنج می برند و آنان که نمی دانند به دیگران رنج می دهند.

نه اسمش عشق است، نه علاقه، نه حتی عادت، حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست.

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه، اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی.

برای عشق گریه کن اما کسی را به خاطر عشق به گریه نینداز.

  با عشق، بازی کن اما هرگز کسی را با عشق، بازی نده. موضوعات مرتبط: جملات الهام بخش برای زندگی ، ،
برچسب‌ها: جملات تامل برانگیز ,

تاريخ : دو شنبه 26 تير 1391 | 6:54 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |


موضوعات مرتبط: اینجا ایران است ، ،

تاريخ : شنبه 24 تير 1391 | 7:1 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 22 تير 1391 | 6:57 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 21 تير 1391 | 7:9 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 20 تير 1391 | 7:12 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 19 تير 1391 | 14:0 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 19 تير 1391 | 13:47 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 19 تير 1391 | 7:18 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 18 تير 1391 | 14:55 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 17 تير 1391 | 7:6 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 17 تير 1391 | 6:58 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : جمعه 16 تير 1391 | 8:13 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391 | 16:7 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391 | 15:28 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391 | 8:32 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391 | 8:18 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391 | 8:4 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 14 تير 1391 | 7:5 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 14 تير 1391 | 7:0 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1391 | 7:16 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1391 | 6:40 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 12 تير 1391 | 7:4 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 12 تير 1391 | 6:50 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 11 تير 1391 | 6:40 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 11 تير 1391 | 6:29 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 10 تير 1391 | 13:11 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 10 تير 1391 | 7:43 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : جمعه 9 تير 1391 | 8:49 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : جمعه 9 تير 1391 | 8:34 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : جمعه 9 تير 1391 | 8:12 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 8 تير 1391 | 7:58 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 8 تير 1391 | 7:52 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : پنج شنبه 8 تير 1391 | 7:47 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1391 | 9:55 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1391 | 9:45 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1391 | 8:37 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1391 | 8:6 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 6 تير 1391 | 8:15 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 6 تير 1391 | 7:51 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : سه شنبه 6 تير 1391 | 7:23 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 5 تير 1391 | 10:28 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : دو شنبه 5 تير 1391 | 9:49 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 4 تير 1391 | 12:32 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : یک شنبه 4 تير 1391 | 6:57 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |
تاريخ : شنبه 3 تير 1391 | 17:5 | نویسنده : ایــزدمهــــــــــــــــر |

.: Weblog Themes By VatanSkin :.