بیاموزیم...

کلبـــــــــه تنهـــــــــــــــــایی!!!

(درانتهای نگاهت کلبه ای برای خویش خواهم ساخت تا مبادا در لحظات تنهایی ات با خود بگویی از دل برود هر آنکه از دیده برفت.)(هر گونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.)

بیاموزیم...
Click here to enlarge
نظرات شما عزیزان:

asra
ساعت20:09---16 شهريور 1391
ارتادخت من شما رو لینک کردم خوشحال میشم شما هم منم لینک کنی نظر خودتو بگو

asra
ساعت20:06---16 شهريور 1391
´¶´¶¶´¶¶
´سلام´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´به روز هستم´¶¶´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´¶¶
´ ´¶منتظر حضور سبز و پر مهرت هستم´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´ ´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´. ¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶ ¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´ ¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶ ¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´ ´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´ ´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶ ¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶ ¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´ ¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´¶
´´´¶¶´´بدو´´´´¶´´´¶´´´´بيا´´ ´´¶
´´´
سلام ارتادخت از اینکه به وبم سر زدی ممنونم بازم بیا
وبت عالیییییییه


هانیه
ساعت19:23---16 شهريور 1391


mina
ساعت11:59---14 شهريور 1391
ﺭﻓﺘﻨِﺖ.... .ﻧﺒﻮﺩنت.. ...ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺖ .....
ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﻪ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩ,ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺳﻮﺍﻝ
ﺷﺪ.....ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ...ﭼﻪ
ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ؟؟؟نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ سه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:بیاموزیم,زیباترین جملات,اموختن,جملات اموزنده,کلبه تنهایی,دوست داشتن,ایثار,فرهنگی, ] [ 7:29 ] [ ایــزدمهــــــــــــــــر ]

[ ]